สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมการสำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า     กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมการสำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า               กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมการสำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๔ “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” ในวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (นนทวัจน์ พัจนา : ภาพ)