ร.ร.น้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “น้ำสวยพิทย์เกมส์”ประจำปีการศึกษา 2565

ว่าที่ร้อยตรีโยธี ไชยคีนี รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้จัดการแข่งกีฬาภายใน “น้ำสวยพิทย์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์  โดยได้รับเกียรติจากนายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน คณะผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย เครือข่ายชุมชน หน่วยงานราขการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำสวย และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย  เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผนในการทำงาน  และในปีนี้ทางโรงเรียนได้แบ่งคณะสีออกเป็น 2 สี คือ สีชมพู กับ สีฟ้า กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน คือ ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ กรีฑา และ เปตอง รวมถึงมีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์”ว่าที่ร้อยตรีโยธี ไชยคีนี กล่าว

………………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากว่าที่ร้อยตรีโยธี ไชยคีนี รอง ผอ.โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม.ลยนภ