สพป.ชุมพร เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

วันที่ 1 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 น. ณ อาคารโดม สพป.ชุมพร เขต 1   ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีนายเสรี  พรหมฤทธิ์  รองผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 กล่าวรายงาน   สพป.ชุมพร เขต 1 ได้กำหนดจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565  จำนวน 12 ศูนย์แข่งขัน ดังนี้.-  ศูนย์ที่1 แข่งขันศิลปะ สาระดนตรี-นาฏศิลป์และระดับปฐมวัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ศูนย์ที่2 แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอลโรงเรียนวัดพิชัยยาราม ศูนย์ที่3 แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ศูนย์ที่4 แข่งขันศิลปะ สาระดนตรี โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ศูนย์ที่5 แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนวัดน้อมถวาย ศูนย์ที่6 แข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร  ศูนย์ที่7  7.1 แข่งขันภาษาต่างประเทศ สาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร   7.2 แข่งขันหุ่นยนต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร  7.3 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ศูนย์ที่8 แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง ศูนย์ที่9 แข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร (วัดสามเแก้ว) ศูนย์ที่10 แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ศูนย์ที่11 แข่งขันนักบินน้อย สพฐ. โรงเรียนศรียาภัย 2 และศูนย์ที่12 การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)   และหลังจากเสร็จพิธีเปิด ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นายเสรี  พรหมฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และนางชมัยพร  รัตนพรหม   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ออกเยี่ยมศูนย์การแข่งขันต่างๆ  เพื่อให้กำลังใจกับคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์การแข่งขันต่าง ๆ  และได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ที่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมได้พูดคุยกับนักเรียนเพื่อให้กำลังใจ และชื่นชมกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขั้นในครั้ง

Latest posts by นิตา คุณวุฒิ (see all)