สพฐ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายพัฒนะ พัฒนทวีดล (รองเลขาธิการ กพฐ.) ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธี

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

พิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

พิธีเปิดกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพฐ. 3 โดยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของ ศธ. ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ และบริเวณโดยรอบ


สำหรับส่วนของ สพฐ. นางบุษบา อุ่นอาวรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของ สพฐ. ลงพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร