ร.ร.บ้านขามพิทยาคม สพม.เลย หนองบัวลำภู เปิดโครงการคุ้มบ้านสานสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี การสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู 

นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้เปิดโครงการ “คุ้มบ้านสานสัมพันธ์”  (Khampit Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี การสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจ การมีจิตอาสา และรู้จักทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของนักเรียน

โดยจัดแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามหมู่บ้านที่มีภูมิลำเนาอยู่ จำนวน 14 คุ้มบ้าน มีครูที่ปรึกษาประจำคุ้มบ้าน และเชิญผู้นำหมู่บ้านในตำบลบ้านขาม ทั้ง 14 หมู่บ้าน เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา เพื่อทำให้เกิดความรัก ความผูกพันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และร่วมกันพัฒนาทั้งชุมชนและโรงเรียนให้ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ หลังจากพิธีเปิดโครงการฯ เสร็จสิ้น ทางคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน จำนวนกว่า 800 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด “Khampit Big Cleaning Day” บริเวณรอบพื้นที่ของโรงเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถฉีดน้ำ และอุปกรณ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม และกำลังพลสนับสนุนจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8” นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ กล่าว

………………………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลจากนางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผอ.ร.ร.บ้านขามพิทยาคม และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านขามพิทยาคม สพม.ลยนภ