โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2565 “แคแสดเกมส์ ครั้งที่ 28”

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อ.เชียงคาน จ.เลย นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “แคแสดเกมส์ ครั้งที่ 28” ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ทำงานเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  และให้นักเรียนหันมาออกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา  โดยมีนายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

……………………………………………………….

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/18LJCnW4S3kroOTC4ELBH0RZwx6dRDyqP?usp=share_link

นางสาววนัสนันท์ คุณศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สพม.ลยนภ /ถ่ายภาพ