อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดสภากาแฟผู้บริหารแบบ Outdoor ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

30 พฤศจิกายน 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ บริเวณริมสระน้ำ ภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในรูปแบบสภากาแฟท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ Outdoor โดยมี ดร.เมตตา  แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โดยได้มีการพิจารณาในเรื่องของ การจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล UTD1 GOLF DAY 2023” ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมหารายได้สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ หรือเสียชีวิต ซึ่งกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2565 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดตามนโยบาย การจัดภูมิทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครูและนักเรียน ภายใต้นโยบาย “หน้าสวย หลังสวน สุขลักษณะ สักสวย กล้วยงาม” รวมถึงการจัดกิจกรรมหลังสอนสู่การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ