สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อกำหนดกรอบวงเงินสำหรับเสนอขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดตั้งงบประมาณให้กับกลุ่มโรงเรียนในสังกัดที่มีความต้องการ ขาดแคลนได้เสนอของบประมาณรายการครุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1