สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ในการขอจัดตั้งงบประมาณรายงานข้อมูลไปยัง สพฐ. พิจารณาดำเนินการต่อไป