สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เปิดมหกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต

+++++วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดมหกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต

โดยมีนายวัชรศักดิ์  สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในฐานะประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ และผลงานความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา นักเรียนได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านต่างๆ ตามศักยภาพ บนพื้นฐานความสามารถที่แตกต่างกัน และเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดทั้งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร จังหวัดภูเก็ต และหลังจากนั้นได้เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ตามสนามแข่งขันโรงเรียนต่างๆ