ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในอำเภอบ้านโป่ง

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต ๒ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวุฒิชัย บุญหล่ำ รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต ๒ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในอำเภอบ้านโป่ง ณ ห้องประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี