สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมจับฉลากลำดับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมจับฉลากลำดับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ผลการจับสลากแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 70 คือ พิษณุโลก กลุ่มที่ 1 ลำดับที่ 19 พิษณุโลก กลุ่มที่ 2 ลำดับที่ 7 พิษณุโลก กลุ่มที่ 3 ลำดับที่ 17 อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1 ลำดับที่ 35 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 ลำดับที่ 13 ณ ห้องประชุมชินเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์