เดินหน้าโครงการ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ พบเพื่อนครู อำเภอเมือง

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์  เกียรติกุลไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม สพป.อุทัยธานี เขต ๑ พบเพื่อนครู โดยวันนี้ได้พบปะเพื่อนครูชาวอำเภอเมือง เพื่อชี้แจงนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปี ๒๕๖๖ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนและสำนักงานมีมาตรฐาน โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมือง เข้าร่วม ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมือง  จ.อุทัยธานี

ภาพเพิ่มเติม >> https://photos.app.goo.gl/TSw8CHPktDUe6nJK7