เปิดโรงอาหาร “คุรุสังฆราษฎร์อุปถัมภ์” โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารโรงอาหาร “คุรุสังฆราษฎร์อุปถัมภ์” โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ อำเภอ        ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน ผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารโรงอาหาร “คุรุสังฆราษฎร์อุปถัมภ์” โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีนางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนกลุ่มลำปลายมาศ ๔คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมนี้ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) (7-Eleven) ศูนย์กระจายสินค้าบุรีรัมย์ ได้มอบอุปกรณ์การเรียน  น้ำดื่ม และต้นไม้พร้อมอุปกรณ์ โดยได้ร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย

โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มี นางสาวกนกกาญจน์ ฉวีวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๕ คน นักเรียน ๖๔ คน มีอาคารอเนอกประสงค์ แบบ ๓๑๒ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ใช้เป็นโรงอาหาร ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม และได้ทำการรื้อถอน ทางโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ระดมทรัพยากร จัดสร้างโรงอาหารขึ้นมาแทนหลังเดิม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา จำนวนทั้งสิ้น ๔๔๐,๐๐๐ บาท เป็นโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย และมีความปลอดภัย ใช้ประกอบอาหารและเป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียน (นนทวัจน์ พัจนา : ภาพ)