เดินหน้าโครงการ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ พบเพื่อนครู อำเภอหนองขาหย่าง

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์  เกียรติกุลไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม สพป.อุทัยธานี เขต ๑ พบเพื่อนครู  โดยได้มอบเกียรติบัตรรางวัล OBEC Awards ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม และเกียรติบัตรสถานศึกษาผ่านเกณฑ์โครงการ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม

จากนั้นได้พบปะเพื่อนครูชาวอำเภอหนองขาหย่าง เพื่อชี้แจงนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปี ๒๕๖๖ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนและสำนักงานมีมาตรฐาน โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอหนองขาหย่าง จำนวน ๑๐๙ คน  เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง  จ.อุทัยธานี

ภาพเพิ่มเติม >> https://photos.app.goo.gl/RKjeNgdHpNkAFo537