สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เร่งเสริมสร้างความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต ๑ พบปะชี้แจงทำความเข้าใจ กับข้อตกลงในกาพัฒนางาน (PA)  โดยมอบหมายให้ ดร.สมาพร  ลี้ภัยรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และบรรยายพิเศษ ทบทวนและทำความเข้าใจ กับข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) แนวทาง “การยื่นขอมี” “ขอเลื่อน” วิทยฐานะ ให้แก่ข้าราชการครู ในพื้นที่อำเภอทัพทัน กว่า ๑๔๐ คน ได้ทราบและดำเนินการได้อย่างถูกต้องด้วยความมสบายใจ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลทัพทัน อ.ทัพทัน

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต ๑ ดำเนินการจัดการอบรมต่อเนื่อง โดยวันนี้ จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครู อำภอสว่างอารมณ์ จำนวนกว่า ๑๕๐ คน พบปะชี้แจงทำความเข้าใจ กับข้อตกลงในกาพัฒนางาน (PA)  โดยมอบหมายให้ ดร.สมาพร  ลี้ภัยรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

ภาพเพิ่มเติม กิจกรรมที่ อ. ทัพทัน https://photos.app.goo.gl/nedm2nbZUvCVGFEy5

ภาพเพิ่มเติม กิจกรรม ที่ อ.สว่างอารมณ์ https://photos.app.goo.gl/Caoou2yM4CHPX42y6