๕ ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด นำโดย นายแสนกัง ประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงานร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป โดย นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรในกลุ่ม นางสุวิชา ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ลานด้านหน้าสนามช้าง อารีนา ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในกลุ่ม ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ในการนี้สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวฐานิดา สุขรัมย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำลูกเสือจิตอาสาจากโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ลานด้านหน้าสนามช้าง อารีนา ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคอยอำนวยความสะดวกให้บริการรับข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำส่งพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำวัด