สพป.ลำพูน เขต 2 พิจารณาจัดสรรฯการกู้เงินหมุนเวียนฯ

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมอนุกรรมการบริหารเงินหมุนเวียน เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรฯ การกู้ยืมเงินของข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 2 ราย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2562 กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี โดยไม่จำกัดจำนวนราย ซึ่งพิจารณาจากการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2