สพม.เลย หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางกชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 จังหวัดเลย

เวลา 07.00 น. นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

เวลา 08.30 น. นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

………………………………………………….

นางสาววนัสนันท์ คุณศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ถ่ายภาพ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ลยนภ /รายงาน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1PmEVoNcG4i_12UqE7SEdGTFfCF5flG_k