สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 06.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายศุภศิษฎ์ พิทยศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 45 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายเดช เสนาะคำ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธิ นำหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ประชาชน ร่วมในพิธี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ