ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม.เลย หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางนิรามัย พลสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ พร้อมด้วยนางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

…………………………………………………………

ขอขอบคุณภาพข่าวจากนางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.เลย หนองบัวลำภู