สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุมการรับนักเรียน ครั้งที่ 1/2565