ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายสมัต  อาบสุวรรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวสมทรง  พรหมณี  รกน.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายโสภณ   สุวรรณรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน  ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน