สพม.34 ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ราย และในปีนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีมติอนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขหนี้สินข้าราชการครู วงเงิน 100 ล้านบาท