ต้อนรับและแสดงความยินดี พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๘ อัตรา ที่มารายงานตัวพร้อมเลือกโรงเรียนและ         ทำสัญญาจ้างปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๘ อัตรา ใน ๗ วิชาเอก (คอมพิวเตอร์ , พลศึกษา , ประถมศึกษา , วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ปฐมวัย และภาษาอังกฤษ) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ที่มารายงานตัวพร้อมเลือกโรงเรียนและทำสัญญาจ้างปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกล่าวว่าขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการ มีจิตอาสาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา พัฒนางาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นครูมืออาชีพ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพครู ทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับสิ่งที่ทำ มีความระมัดระวังในการใช้สื่อโซเชียล และใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์