โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย”การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน”

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย มอบหมายนายณรงค์ แป้นเกลี้ยง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล เป็นประธานกิจกรรม “การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ให้กับคณะกรรมการนักเรียนและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยกิจกรรมจัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยและโรงพยาลกรุงเทพหาดใหญ่ ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย