สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพังงา  

+++++วันที่ 6 ธันวาคม 2565  นางพรทิพย์ นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”  ปีการศึกษา 2565 จังหวัดพังงา  ภายใต้สโลแกน “เด็กใต้รักษ์ถิ่น สืบศิลป์ศาสตร์สร้าง นำไทยสู่ทางนวัตกรรมล้ำไกล” โดยมีนางสาวอรสา  เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ในฐานะประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพังงา

โดยมีนางสาวอรสา  เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ในฐานะประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพังงา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดพังงา และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ (ภาคใต้) จังหวัดสตูล

มีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพังงา บุคลากร สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมพิธีเปิด หลังจากพิธีเปิดได้เดินเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันทั้ง 2 โรงเรียน  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการแข่งขันทั้งหมด 202 กิจกรรม มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดพังงา เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดเอกชน  และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ใช้สนามแข่งขัน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และโรงเรียนสตรีพังงา    เรวดี…ภาพ / ข่าว