ประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต ๒ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดอำเภอโพธาราม ณ หอประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี