+++ผอ. แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.& ประชุม ผอ.สพป.ทั่วประเทศ +++

 ^^วันพุธ  ที่ 7  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายเทวัน  พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ รับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 43/2565 ผ่านทางช่อง OBEC Channel และประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565  เพื่อชี้แจงข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  / /ธีรธิดา  พรหมมาแบน, สุวิมล  บรรพตสูงล้ำ  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน