สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ตรวจเยี่ยมสนามสอบ  “การดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง “

วันที่  14  มีนาคม 2562   นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ตรวจเยี่ยมสนามสอบ  “การดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง นักเรียนชั้น ป.2  ป.4 และ ป. 5”  ปีการศึกษา 2561  ณ  สนามสอบโรงเรียนในสังกัด ในพื้นที่รับผิดชอบ 5  อำเภอ  ซึ่งการดำเนินการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย