สพป.ตราด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ ที่จัดกระบวนการเรียนการสอบแบบจิตศึกษา PBL และ PLC โดยให้ข้อคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการนี้ ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนายวิชชา ครุปิติ นางอินทิรา บุญวาที นางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงห์ คณะศึกษานิเทศก์ นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและคณะสมาคมผู้บริหารประถมศึกษาจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ

Latest posts by นางสุชีรา นามเกียรติ (see all)