สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2565  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565  ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ  โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.   ประเด็นเร่งด่วน มาตรการและมอบนโยยายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันในสถานศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งประเทศในการขับเคลื่อนเพื่อนำสู่คุณภาพผู้เรียน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70ปีการศึกษา 2565  ขยายผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สพฐ.  และแนวทางการสนับสนุนงานด้านการสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร สพฐ. ต่อสาธารณะ ประจำปี 2566