สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับฟังและรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 43/2565

วันที่ 7  ธันวาคม  2565  เวลา 08.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  พร้อมด้วย นายเสรี  พรหมฤทธิ์ รองผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับชมรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2565  ผ่านระบบ  Video Conference  ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1  เพื่อรับฟังนโยบายและข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลังจากนั้น  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ได้เป็นประธานประชุม ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อทบทวนงานที่ผ่านมา และติดตามภารกิจงานของกลุ่ม โดยให้ทุกกลุ่มร่วมนำเสนอภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม/หน่วย ของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุ่ม และภารกิจงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และที่จะต้องดำเนินการต่อให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันดำเนินการต่อไป

Latest posts by นิตา คุณวุฒิ (see all)