ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565  ผ่านระบบ Video Conference  

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565  เวลา 09.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565  ผ่านระบบ Video Conference  พร้อมด้วย นายเสรี  พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1,  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วย พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ร่วมชี้แจงมาตรการและมอบนโยบายในการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา  และ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งประเทศกับการขับเคลื่อนเพื่อนำสู่คุณภาพผู้เรียน และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565   ณ ห้องประชุมเขาปูน  อาคารสโมสร  สพป.ชุมพร เขต 1