สพม.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพุทธกันทรวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1TkjbY0Fq-bIL1XMYXZvqJPCAvoplkG4d

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)