โรงเรียนศาสตร์แห่งชีวิต “ปลูกเดือนแม่ เกี่ยวเดือนพ่อ”

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสืบสานรักษาต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกเดือนแม่ เกี่ยวเดือนพ่อ” โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
โดยมี นางภักดิ์ศิรินญา คมน์สุทธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนศาสตร์แห่งชีวิต โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ : เลขานุการ ผอ.สพม.เชียงใหม่