ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษามอบนโยบาย

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมประจำเดืนอผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ            พร้อมมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่น ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ พร้อมนี้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มได้ชี้แจงข้อราชการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมอบเกียรติบัตรรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รางวัลระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ คน โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมด้วย ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑