สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ทั่วประเทศ ครั้งที่  9/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมฯ ประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้  การชี้แจงมาตรการและมอบนโยบายในการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นฟุตบอลในสถานศึกษา  การยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งประเทศกับการขับเคลื่อนเพื่อนำสู่คุณภาพผู้เรียน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 70 ประจำปี  2565 การขยายผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สพฐ. และแนวทางการสนับสนุนงานด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ของ สพฐ. ต่อสาธารณะ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์