การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565 โดยผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3พร้อมด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน, นายอาคม สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมทางไกล “รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2565 และประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565 โดยผ่านระบบ Video Conferenceเพื่อรับนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3