สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม ก.ค.ศ. FORUM

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล ก.ค.ศ. FORUM ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวปุณิกา แซ่เตียว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมทางไกล ก.ค.ศ. FORUM ผ่านระบบ ZOOM ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติการสรรหาอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และแนวปฏิบัติการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย