สพม.เลย หนองบัวลำภู ขับเคลื่อนสรรหาเลือก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมสรรหาคณะกรรมการอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาเลือก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายไพชยา พิมพ์สารี และนางกชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย หนองบัวลำภู คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า ชั้น 3 สพม.เลย หนองบัวลำภู

………………………………………..

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://shorturl.asia/XyicE

นางสาววนัสนันท์ คุณศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ /ภาพ-ข่าว กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.เลย หนองบัวลำภู /รายงาน