ผอ.สพม.เชียงใหม่ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ

วันที่ 8 ธันวาคม 2565  ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และโรงเรียนสังกัดเอกชน ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่  โดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ ในนามคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ และทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับชาติ ต่อจากนั้น ประธานพิธี และคณะกรรมการดำเนินงาน ได้เยี่ยมชมการประกวดการแข่งขันของนักเรียน ตลอดจนให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการแข่งขัน

ภาพ : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ