สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำสะแกกรัง โดยมีนายธรณ์นนท์ ลี้ภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง ในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำสะแกกรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มลุ่มน้ำสะแกกรัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

และในวันเดียวกันนี้ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนทวารวดี โรงเรียนวัดท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง

และ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวสุพิชสิริ ถิรวัฒนาพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนอุดมศึกษา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน

ส่วนกลุ่มโรงเรียนอื่นๆ ได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศที่รับผิดชอบเป็นประธานเปิดการแข่งกัน

ภาพเพิ่มเติม >>> https://photos.app.goo.gl/Jp91BRTjP1ygjhKU9