สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติการสรรหาอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ

วันที่ 8 ธันวาคม 2565  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 มอบหมายให้ น.ส.สมทรง  พรหมณี  รกน.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยนางวนิดา  สุนคร  ผอ.กลุ่มอำนวยการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video  Conference  โปรแกรม  Zoom  ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ   เพื่อรับฟังการชี้แจงจาก อ.ค.ศ.  เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการสรรหาอนุกรรมการ อ.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและแนวปฏิบัติการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ของ กศจ. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย