สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8 ธันวาคม 2565  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมรับมอบเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด  โดยรองประธาน  กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด  ซึ่งได้มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 4 เขต ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 30,000 บาท