สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ปฏิบัติธรรมสุขใจ ปลอดภัยจากอบายมุข วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  พร้อมด้วยนายไกรสร ชาติชนะ, นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ปฏิบัติธรรมสุขใจ ปลอดภัยจากอบายมุข ด้วยการไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ในวันพระขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ ของทุกเดือนในวันทำการ ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3