ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส หนองบัวใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส หนองบัวใหญ่ พร้อมด้วยสิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีนายจิรายุส ทะนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประธานเครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส หนองบัวใหญ่ กล่าวรายการวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพและเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของเครือข่ายฯ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 การแข่งขันครั้งนี้มีกิจกรรมทั้งหมด 66 กิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 254 คน คณะกรรมการตัดสิน 80 คน สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ในการนี้ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมชมให้กำลังใจคณะกรรมการ และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ชื่นชมผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกกิจกรรม