สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมเขาปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 เพื่อร่วมพิจารณาคุณสมบัติ รวบรวม และตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566  จำนวน 144 ราย ให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์

Latest posts by นิตา คุณวุฒิ (see all)