ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร โดยจัด การแข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565