ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.ราชบุรี เขต ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต ๒ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวุฒิชัย บุญหล่ำ ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดอำเภอบางแพ ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.ราชบุรี เขต ๒